Cymorth Mae dilyn beth sy'n mynd ymlaen yn yr ysgol yn haws nag erioed
English

DEFNYDDIWR PRESENNOL DEFNYDDIWR NEWYDD
Rhaid i'r ebost rydych yn ei ddefnyddio gyfateb efo'r un sydd wedi ei gofrestru gyda'ch ysgol(ion)
Rydym yn defnyddio eich cyfeiriad e-bost i’ch adnabod chi a gyrru gwybodaeth i chi. Mwy o wybodaeth. Rydym yn defnyddio PIN i wirio pwy ydych chi. Nid yw hwn yn cael ei rannu ag unrhyw un arall. Mwy o wybodaeth.