English

Statws Gwasanaeth Presennol:

All systems working normally.

Sut mae mewngofnodi am y tro cyntaf?

 

Dydw i ddim yn gallu mewngofnodi

Gofyn am PIN newydd

Sut mae newid eich PIN

Sut ydw i’n anfon neges ap i fy ysgol?Sylwer: Efallai fod eich ysgol wedi dewis peidio â defnyddio cyfathrebiadau ap dwyffordd. Os na allwch chi anfon negeseuon drwy School Gateway, holwch eich ysgol i weld a yw’r nodwedd wedi'i galluogi.

Sut ydw i’n rhoi gwybod i fy ysgol am absenoldeb disgybl?

Sut mae gweld balans fy arian cinio?

Sut mae gweld fy hanes trafodion?

Sut ydw i’n gwneud taliad?

Sut ydw i’n ychwanegu eitemau ac yn tynnu eitemau o fy masged?

Sut ydw i’n archebu pryd o fwyd gan ddefnyddio Schoolcomms Dinners?

Sut ydw i’n archebu pryd o fwyd gan ddefnyddio Meal Manager?

Sut ydw i’n newid adran ‘Amdanaf i’ fy ysgol?

Sut ydw i’n newid neu’n canslo archeb clwb?

Gwneud a gweld archeb clwb

Sut ydw i’n galluogi hysbysiadau gwthio?

Sut ydw i’n diweddaru manylion cyswllt neu wybodaeth feddygol?

Methu dod o hyd i’r hyn rydych chi’n chwilio amdano? Cliciwch yma am gymorth.

Os oes angen rhagor o gymorth arnoch, cysylltwch ag ysgol eich plentyn. Oherwydd canllawiau Diogelu Data, ni all School Gateway gael mynediad at na gweld gwybodaeth a chyfrifon rhieni unigol. Bydd eich ysgol yn gallu cysylltu â chymorth School Gateway os bydd angen. Diolch yn fawr.