English

Statws Gwasanaeth Presennol:

All systems working normally.

Sut mae mewngofnodi am y tro cyntaf?

Canllaw ar gyfer ffonau Android

Canllaw ar gyfer mewngofnodi ar y we

Dydw i ddim yn gallu mewngofnodi

Wedi anghofio eich PIN? reset-pinGallwch wneud cais am PIN newydd drwy ddefnyddio’r ddolen ‘Wedi anghofio eich PIN?’. Os nad ydych yn gallu newid eich PIN – cysylltwch â’ch ysgol i wneud yn siŵr bod ganddi’r cyfeiriad e-bost cywir ar eich cyfer. Os yw’n dal cyfeiriad e-bost anghywir ar eich cyfer, bydd angen i chi roi eich un newydd i’r ysgol er mwyn iddi allu ei newid yn ei system. Adnewyddwch y dudalen a mewngofnodi gyda’ch manylion newydd.

Canllaw ar gyfer y we

Dydw i ddim yn gallu agor cyfrif

 1. Holwch eich ysgol a oes gennych chi gyfrif School Gateway wedi’i gofrestru’n barod
 2. Os ydych chi wedi cofrestru'n barod, bydd yn gallu rhoi gwybod i chi pa gyfeiriad e-bost rydych chi wedi cofrestru ag ef er mwyn i chi allu mewngofnodi i'ch cyfrif presennol

Os nad ydych chi wedi cofrestru:

 1. Holwch eich ysgol i weld a oes ganddi’r cyfeiriad e-bost a’r rhif ffôn symudol cywir ar eich cyfer yng nghofnod eich plentyn ar system yr ysgol.

Fel rhan o broses ddiogelwch School Gateway, mae’r system yn chwilio’n awtomatig am gyfatebiaeth rhwng y wybodaeth gofrestru rydych chi wedi’i rhoi ar School Gateway a’r wybodaeth sydd wedi’i storio yn system yr ysgol cyn creu eich cyfrif.

Dydw i ddim yn gallu gweld fy mhlant i gyd yn fy nghyfrif

Os bydd y ddau blentyn neu’r holl blant yn mynychu’r un ysgol:

 1. Cysylltwch â’ch ysgol i sicrhau bod eich cyfeiriad e-bost a’ch rhif ffôn symudol presennol wedi’u storio’n gyson ar gyfer pob plentyn yn system yr ysgol.

Os bydd y ddau blentyn neu’r holl blant yn mynychu gwahanol ysgolion:

 1. Gwnewch yn siŵr bod y ddwy ysgol neu’r hol ysgolion yn defnyddio School Gateway
 2. Os yw’r ddwy ysgol neu’r holl ysgolion yn defnyddio School Gateway, cysylltwch â’ch ysgol i sicrhau bod eich cyfeiriad e-bost a’ch rhif ffôn symudol presennol wedi’u storio’n gyson ar gyfer pob plentyn yn systemau’r ysgol.

Fel rhan o broses ddiogelwch School Gateway, mae'r system yn chwilio'n awtomatig am gyfatebiaeth rhwng y cyfeiriad e-bost a'r rhif ffôn symudol sy'n gysylltiedig â'ch cyfrif School Gateway, a'r cyfeiriad e-bost a rhif ffôn symudol sydd wedi’u storio yn system yr ysgol.

Dydw i ddim yn cael hysbysiadau

Os ydych chi am gael hysbysiadau gwthio ar gyfer eich ap School Gateway, rhaid i chi sicrhau bod hysbysiadau gwthio wedi’u galluogi ar gyfer yr ap hwn yng ngosodiadau eich ffôn.

AR GYFER DYFEISIADAU APPLE:

 • Ar eich ffôn, ewch i Settings
 • Wedyn sgroliwch i lawr i “Notifications Centre”
 • Dewiswch School Gateway
 • Yma, gwnewch yn siŵr ei fod wedi’i alluogi o dan y pennawd “Notification Centre”
 • Caeewch y sgrin; byddwch nawr yn cael hysbysiadau pan fydd negeseuon ap newydd yn cael eu danfon

AR GYFER DYFEISIADAU ANDROID:

 • Ar eich ffôn ewch i Settings> Applications Manager
 • Sgroliwch i lawr y rhestr apiau nes eich bod yn dod o hyd i School Gateway
 • Cliciwch arno a bydd blwch ticio yno sy’n dweud “Show notifications”; gwnewch yn siŵr ei fod wedi’i ddewis
 • Caeewch y sgrin; byddwch nawr yn cael hysbysiadau pan fydd negeseuon ap newydd yn cael eu danfon.

Sut ydw i’n anfon neges ap i fy ysgol?

Canllaw ar gyfer ffonau Android

Sylwer: Efallai fod eich ysgol wedi dewis peidio â defnyddio cyfathrebiadau ap dwyffordd. Os na allwch chi anfon negeseuon drwy School Gateway, holwch eich ysgol i weld a yw’r nodwedd wedi'i galluogi.

Sut ydw i’n rhoi gwybod i fy ysgol am absenoldeb disgybl?

Canllaw ar gyfer ffonau Android

Sut ydw i’n sefydlu taliad cerdyn?

Canllaw ar gyfer y we

Sut ydw i’n talu gan ddefnyddio Trosglwyddiad Banc?

Canllaw ar gyfer y we

Sut ydw i'n newid fy null talu?

Canllaw ar gyfer y we

Hoffwn newid fy PIN.

Canllaw ar gyfer y we

Sut ydw i’n gwneud archeb Clwb?

Canllaw ar gyfer y we

Sut ydw i’n diweddaru manylion cyswllt neu wybodaeth feddygol?

Canllaw ar gyfer Android

Methu dod o hyd i’r hyn rydych chi’n chwilio amdano? Cliciwch yma am gymorth.

Os oes angen rhagor o gymorth arnoch, cysylltwch ag ysgol eich plentyn. Oherwydd canllawiau Diogelu Data, ni all School Gateway gael mynediad at na gweld gwybodaeth a chyfrifon rhieni unigol. Bydd eich ysgol yn gallu cysylltu â chymorth School Gateway os bydd angen. Diolch.