Cymorth Mae dilyn beth sy'n mynd ymlaen yn yr ysgol yn haws nag erioed
English

School Gateway is operating as usual whilst schools are closed

You can keep communicating with your school as normal through the disruption to your normal routine. We’re here and open as usual to help pass crucial messages from your school back to you.

DEFNYDDIWR PRESENNOL DEFNYDDIWR NEWYDD
Nodwch y cyfeiriad ebost a'r rhif ffôn symudol y mae eich ysgol(ion) yn ei ddefnyddio i gysylltu â chi, a phwyswch y botwm ‘Anfon PIN’. Fe fydd PIN newydd yn cael ei anfon i chi drwy neges destun.
Rydym yn defnyddio eich cyfeiriad e-bost i’ch adnabod chi a gyrru gwybodaeth i chi. Mwy o wybodaeth. Rydym yn defnyddio eich rhif ffôn symudol i wirio pwy ydych chi ac i yrru PIN 4 digid i chi. Mwy o wybodaeth.