Cymorth Mae dilyn beth sy'n mynd ymlaen yn yr ysgol yn haws nag erioed
English

DEFNYDDIWR PRESENNOL DEFNYDDIWR NEWYDD
Nodwch y cyfeiriad ebost a'r rhif ffôn symudol y mae eich ysgol(ion) yn ei ddefnyddio i gysylltu â chi, a phwyswch y botwm ‘Anfon PIN’. Fe fydd PIN newydd yn cael ei anfon i chi drwy neges destun.
Rydym yn defnyddio eich cyfeiriad e-bost i’ch adnabod chi a gyrru gwybodaeth i chi. Mwy o wybodaeth. Rydym yn defnyddio eich rhif ffôn symudol i wirio pwy ydych chi ac i yrru PIN 4 digid i chi. Mwy o wybodaeth.